EDF arbetar med de svenska energiföretagens utmaningar kring informationshantering. EDF erbjuder en arena i form av projekt, nätverk, och aktiviteter där medlemsföretagens samlade kompetenser bidrar till det enskilda företagets förbättringsarbete.

Senaste nyheter

2019-11-21

NäRAs höstträff hölls 19-20 november i Kista

TCG gav inspiration och tips om hur vi kan bli bättre kravställare och fånga ledningens öra. Förutom gemensamma samlingar hade Anläggning och Arkiv & Registratur separata workshops. Träffen samlade 26 deltagare som även fick tid för nätverkande.

Läs mer
2019-11-21

Styrelsemöte på Nacka Energi

Styrelsen träffades den 18 november på Nacka Energi. På agendan fanns bland annat planering av Energiarena som går av stapeln den 23-24 april 2020 på Sigtunahöjden i Sigtuna.

Läs mer
2019-11-21

IT-nätverket har träffats

Den 14-15 november träffades IT-nätverket i Stockholm. På träffen avhandlades informationssäkerhet, systemförvaltning och andra gemensamma utmaningar. Vi hade även en givande workshop i Microsoft PowerApps.

Läs mer
2019-09-30

Träffar för GDPR och Informationssäkerhet

Engagerade deltagare utbytte erfarenheter, diskuterade och utbildades på träffarna som genomfördes på Waterfront i Stockholm.

Läs mer
2019-09-26

Träff kring framtida kundservice på en elhandlarcentrisk marknad

Den 18 september genomfördes en mycket inspirerande dag i EDFs projekt Elmarknadshubben. Omkring 25 deltagare från EDFs medlemsföretag träffades på Norra Latin i Stockholm.

Läs mer
2019-09-26

Nätverksträff GDPR

Anita Stenberg, Personuppgiftsombud på Luleå Energi, deltog på träffen den 24 september i Stockholm. Läs här vad hon tycker om dessa träffar.

Läs mer