Kontakta oss

Ordförande

Stefan Backlund. Sydkraft Hydropower AB, Sundsvall
Mobil: 070-622 78 07
Mail: stefan.backlund@swe.uniper.energy

Stefan Backlund

Stefan Backlund, på Sydkraft Hydropower.
Som jag brukar uttrycka, "Energidataföreningen Sveriges bästa arena för frågeställningar kring de administrativa processerna" vilket inte bara utvecklar individen utan även företaget.

Energidataföreningens kansli
Anne-Marie Ershammar, Skellefteå
Mobil: 070-517 25 73
Mail: anne-marie.ershammar@edf.nu

Presskontakt

Kontakta: Stefan Backlund
Mobil: 070-622 78 07
Mail: stefan.backlund@swe.uniper.energy

eller

Anne-Marie Ershammar
Mobil: 070-517 25 73
Mail: anne-marie.ershammar@edf.nu

EDF styrelse

Stefan Backlund

Stefan Backlund, ordförande
Sydkraft Hydropower AB, Sundsvall
Mobil: 070-622 78 07
Mail: stefan.backlund@swe.uniper.energy

Ledamöter

Patrik Elhandel

Patrik Andersson, vice ordförande
Borås Elhandel AB
Mail: patrik.andersson@boraselhandel.se

Ola Wilhelmsson
Varberg Energi AB
Mail: ola.wilhelmsson@varbergenergi.se

Ove Nilsson
Gävle Energi AB
Mail: ove.nilsson@gavleenergi.se

Emil Rehnstedt
Gävle Energi, Elnät
Mail: emil.rehnstedt@gavleenergi.se 

Konsulter

Helena

Helena Karlsson,kassör
Mail: helenajakobsson73@hotmail.com

Annmarie

Anne-Marie Ershammar, sekreterare/administratör
Mobil: 070-517 25 73
Mail: anne-marie.ershammar@edf.nu

Revisorer

Lars Gustavsson
Sydkraft Hydropower AB
Mail: lars.gustavsson@swe.uniper.energy

Ersättare
Vakant

Valberedning

Susanne Eriksson
Luleå Energi AB
Mail: susanne.eriksson@luleaenergi.se  

Anne-Marie Ershammar
Energidataföreningen
Mail: anne-marie.ershammar@edf.nu