Nyheter

Nätverksträff GDPR
21 februari i Stockholm. Lokal meddelas senare.

Tyvärr fick vi med kort varsel ställa in det inplanerade GDPR-mötet den 11 december 2018.
Nytt datum för mötet är den 21 februari.

Energiarena 2019
7-8 maj på The Winery Hotel i Solna. Tema: Förmåga till förändring - Branschens största utmaningar sedan 1996
Elmarknadshubben
6 februari 2019 Projektledarträff med inriktning inventering och validering. Plats: Central Hotel, Stockholm
Info från NäRAs träff 9-10 oktober

Efter tre NäRA höstmöten i rad på Knaust i Sundsvall bröts traditionerna förra hösten då Kraftringen Energi AB arrangerade det första mötet i Skåne.
Denna höst var det Tekniska Verken som tagit på sig värdskapet och konferensen hölls i deras egna lokaler på Brogatan i Linköping.

Deltagandet var högt, totalt var 34 personer anmälda (inklusive föreläsare) från sammanlagt 13 energiföretag. Detta nätverk har haft ökat deltagarantal sedan starten 2010.

Programmet för denna träff var gediget. Det innehöll både föredrag, erfarenhetsutbyten, studiebesök och gruppdiskussioner.

NäRA, eller Nätverket för Registratorer, Arkiv och Anläggningsinformation består av två grupper; grupp Registratorer och Arkivarier samt grupp Anläggningsinformation. Vid denna träff hölls stora delar av programmet gemensamt för båda grupperna.

Vi tackar Tekniska Verken för arrangemanget och hoppas träffa så många som möjligt på EDFs stora konferens med gemensamma nätverksträffar till våren, Energiarena den 7-8 maj 2019.


Åsa Wikner, Kraftringen Energi AB